1st Tariq Ali Basra’s Cricket Tournament in Malhu, Hazro, Attock News.

1st Tariq Ali Basra's Cricket Tournament in Malhu, Hazro, Attock News.