Malik Sagheer, cousin of Malik Ansar of Chaichian village’s death news.Malik Sagheer, cousin of Malik Ansar of Chaichian village's death news.