Mirza Zaheer Baig’s Marriage (Wedding) Ceremony in Kamala village, Kamra Cantt.

Mirza Zaheer Baig's Marriage (Wedding) Ceremony in Kamala village, Kamra Cantt.

Mirza Zaheer Baig's Marriage (Wedding) Ceremony in Kamala village, Kamra Cantt.